Przekazywanie informacji


Człowiek od zarania dziejów przekazywał sobie informacje różnego rodzaju. Oczywiście zasięg tych informacji był na początku ograniczony. Przekazywane w najbliższym gronie sprawy, związane były głównie z nami, czy też z najbliższym otoczeniem.

klawisze

Gdyby jednak nie rozwój informacji, człowiek nie mógłby się rozwijać, nie poznawałby świata. Pierwszym krokiem, by wiadomości przekazywane były szybciej było wynalezienie druku przez Gutenberga, co dawało możliwość powstania prasy, ale też udzielania się innych na jej łamach. Potem wielkie znacznie miały znane nam dzisiaj media, jak radio, czy telewizja. Oczywiście, dzisiaj również się liczną, ale pierwsze miejsce, jeśli chodzi o prędkość przekazywania informacji ma dzisiaj Internet. To informacje z Sieci możesz przeglądać stale, z każdego miejsca na ziemi i znajdziesz tam wszystko, co Cię interesuje. Takie rozwiązania sprawiają, że dzisiaj właściwie cokolwiek się nie stanie, nie minie kilka sekund i my już o tym wiemy. To ważne, bo szybkość informacji to często również odpowiednia szybkość reakcji.

05.08.2012. 20:39